top of page

הפרויקט של השנה

.בעיר העתיקה בירושלים חברתנו מבצעת שיפוץ מלא של דירה שתותאם לדרישות של העידן החדש

bottom of page